சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 045

221. #Mega_Master #Sivasithan #teach us how make our #circle #small and be #peaceful all the #time. 222. #Sivasithan is giving the vision that all are one in front of him. By following him #mankind will strip away the race skincolor and religion. 223. The #vibes that you got by #chanting #Mega_Master #Sivasithans_Thirunamam …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 044

216. #Sivasithan by his art has given lot of #talents It is the​ #first #duty of us to use the talents wisely for the #welfare of the #mankind. 217. #Mega_Master #Sivasithan by his #art have #removed all the #sickness from me. Thanks a lot Sivasithan. 218. #Sivasithan is the only one #Mega_Master more …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 043

211. When #things get #tough, I doesn’t lose my #patience. I am #smiling, my #Mega_Master #Sivasithan is #teaching me a another #lesson. 212. The #ability to #see the #divine in #every_one is #possible when we #surrender our self to the #Mega_Master #Sivasithan. 213. There is no #shortcut for #healthy #well_being. …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 042

206. #Mega_Master #Sivasithan #love to #mankind is the #real_one. He is the #only_one #Saviour for the #total_mankind. 207. #Mega_Master #Sivasithan is having a #Mega_plan for us. So no #fear of #future. We have #forgotten 208. Mega Master Sivasithan is #really_enjoying in #BLESSING his #true_followers. Sivasithans blessing is our #real_protection. So we are …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 041

201. #Be_best to #Mega_Master #Sivasithan, then #surely we will get #better_results. 202. Be #true in #food as taught by #Sivasithan. #Spell your #words #correctly and move in the #path of #Sivasithan (#truth) #Victory is yours. 203. Don’t #fight with others, they will get #disappear when we #build ourself new as taught …

Continue reading

Sivasithavaasithegakannan | 040

196. #வழிபாட்டிற்குரியவன் #சிவசித்தன் ஒருவனே. 197. #பரம_ஆன்மீக_குரு எங்கள் #சிவகுரு_சிவசித்தனே. அவனுக்கு #சமமாக யாரும் கிடையாது. 198. #வாசியாக எங்கும் #பரவி இருப்பவன் #சிவசித்தன். அவனுடைய #சக்திகள் #எல்லையற்றது. 199. #உலகில் உள்ள #வயதான #பெரியவர்களை எல்லாம் #குருவாக ஏற்றுக் கொண்ட காரணத்தால் #சிவகுரு #சிவசித்தன் #அருமை_புரியாமல் இருக்கின்றோம். 200. #நேற்றைய_பொழுதில் நான் #தவறு_செய்தால் #இன்றைய_பொழுதில் #பயிற்சியின் பொழுது #சுவாசம் குறைத்து #துன்பப்படுவேன். #சிவசித்தன் #தண்டனை இதுவே.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 039

191. #மனிதன் #கஷ்டம் #துன்பம் என்றவுடன் சிவசித்தனை #தேடி வருகின்றான். #மற்ற_நேரம் #சிவசித்தனை #விலக்கிவிடுகின்றான். 192. #கோயிலுக்கு செல்பவர்களுக்கு ஏன் அதிகமான #துன்பம் வருகிறது. #சிவசித்தன்_கலையை கற்றால் புரிந்து கொள்ளலாம். 193. #பிரபஞ்சத்தின்_தலைவன் #சிவசித்தன் #மனித_ரூபம் எடுத்து வந்து விட்டான். #குட்டி_தலைவர்கள் எல்லாம் சிவசித்தனுக்கு #அடங்கி_செல்வது நல்லது. 194. #எண்ணமற்ற_நிலையில் #பூரணமாக_நிலை பெற்று இருப்பவன் #சிவசித்தன். 195. #தன்னுள்ளே #ஆனந்தத்தில் #நிலைபெற்று இருப்பவன்#சிவசித்தன்.

Sivasithavaasithegakannan | 038

186. #சிவசித்தன் கற்றுக் கொடுக்கும் #நம்_உடலை பற்றிய #அறிவே சிறந்த #அறிவு. 187. #பரம_செல்வம் (#நிலையான_செல்வம்) வேண்டுவோர் சிவசித்தன் #மாணவனாக சேர்ந்து #சிவசித்தன் கற்றுக்கொடுக்கும் கலையைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். 188. நாம் மறந்து போன #பத்தி_உணர்வை நமக்கு எடுத்து கொடுக்க வந்தவேன #சிவசித்தன். 189. #உணர்வுகள்யற்ற #உடலை பெற்று இருப்பதால் தான் #மனிதன் #தவறு மேல் தவறு செய்கிறான். சிவசித்தன் #கலையை கற்றதால் #உணர்ந்தது. 190. #உணர்வுகள் உள்ள #உடலை …

Continue reading

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 037

181. #சிவசித்தன் #அகத்தில் #உணரப்பட்டவுடன் #புலன்கள் #நற்செயல்கள் மட்டுமே செய்கின்றன. 182. #சிவசித்தன் #ஒப்புதல்யின்றி செய்யப்படும் #செயல்கள் அனைத்தும் #தீய_செயல்களே. 183. #எல்லோருடைய #தேவைகளையும் #பூர்த்தி_செய்யும் #ஆற்றல்_வாய்ந்தவன் #சிவசித்தன். 184. சிவசித்தன் கூறும் #செயல்_முறைகளை #விருப்பபட்டு செய்யுங்கள். #வெறுப்பு தானாகவே மறைந்து விடும். #சிவசித்தன். 185. #உடலின்_வறுமை #சிவசித்தன் #கலையை #கற்றால் நீங்கி விடும்.

Sivasithavaasithegakannan | 036

176. தன் #உடலில் #மலஜலத்தை தேக்கிவைத்து இருப்பவனே #சிவசித்தன் #செயல்களில் #குற்றம்_குறை #காணுகிறான். 177. #புலன்களை #திருப்திபடுத்தும் #எண்ணம் வந்தவுடன் #தண்டனை கிடைத்தாலும் #பரவாயில்லை என்று #சிவசித்தனை #விலக்கி_வைக்கின்றோம். 178. #புலன்களின்_ஆற்றல் கூட வேண்டுமா? #புலன்களின் #அதிபதியான #சிவசித்தனை #சரண்_அடையுங்கள். 179. #சிவகுரு_சிவசித்தனின் #பிரபஞ்சக்_குருகுலம் #பிரபஞ்சத்தில் உள்ள #அனைவருக்கும் #நன்மை தரவல்லது. 180. #சிவசித்தன்_திருநாமம் கூறும் பொழுது நம் #உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு #அணுவும் #உற்சாகத்தில் #ஆனந்த_தாண்டவம் #ஆடுகின்றது.